ارزش گذاری بیش از حد شکل و وزن چه ارتباطی با افسردگی در درمانجویان جراحی باریاتریک دارد؟

ارزش گذاری بیش از حد شکل و وزن (OSW) شامل تعریف ارزش خود بر اساس شکل/وزن بدن است. در میان افرادی که به دنبال جراحی چاقی هستند، مطالعات مقطعی ارتباط بین OSW، علائم افسردگی و اختلال در غذا خوردن را پیدا کرده است.

ارزش گذاری 1 ارزش گذاری 2

در این مطالعه روابط بین ارزش گذاری بیش از حد شکل و وزن ، علائم افسردگی، علائم پرخوری و شاخص توده بدنی به صورت مقطعی و در طول زمان در بین ۱۴۵ بزرگسالی که جراحی چاقی انجام داده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شرکت کنندگان پرسشنامه هایی را قبل از جراحی و ۱.۵ تا ۳ سال پس از جراحی تکمیل کردند، در این پرسشنامه ها از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا میزان تأثیر وزن/شکل خود بر قضاوت خود به‌عنوان یک شخص را ارزیابی کنند.

 نتایج نشان داد ارزش گذاری بیش از حد شکل و وزن به طور قابل توجهی با علائم افسردگی و علائم پرخوری قبل و بعد از عمل مرتبط بود، اما با شاخص توده بدنی در هیچ یک از نقاط زمانی ارتباط نداشت. بهبود در ارزش گذاری بیش از حد شکل و وزن با کاهش در افسردگی و پرخوری همراه بود. کاهش در شاخص توده بدنی با تغییرات در هیچ یک از این متغیرها ارتباط معنی‌داری نداشت.

یافته‌ها حاکی از آن است که خودارزیابی در تغییرات علائم افسردگی و پرخوری نسبت به شاخص توده بدنی اهمیت بیشتری دارد و از اهمیت ارزیابی و درمان ملاحظات روان‌شناختی در بین افرادی که به دنبال جراحی چاقی هستند، حمایت می‌کند.

منبع:

Overvaluation of Shape and Weight (Not BMI) Associated with Depressive Symptoms and Binge Eating Symptoms Pre- and Post-bariatric Surgery. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35461403

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا