مطالب تازه

انگ وزن

انگ وزن

انگ وزن نوعی تبعیض نسبت به افراد بر اساس وزن و سایز بدنشان است. در حالی که انگ وزن ممکن است در اکثر دسته های

ادامه مطلب »
نظرات درمانجویان