رزرو نوبت آنلاین

در حال بارگذاری ...

مشاوره آنلاین از چه طریق انجام می شود؟ من چگونه تماس بگیرم؟

تمام مشاوره های آنلاین از طریق اپلیکیشن گوگل میت انجام می شود که بر روی روی همه تلفن های همراه وجود دارد. هر درمانگر دارای یک لینک اختصاصی است که شما پس از رزرو نوبت در همان ساعت رزرو با کلیک بر روی لینک اختصاصی درمانگر وارد اتاق مشاوره تصویری خواهید شد. قبل از هر چیز اطمینان حاصل کنید که تلفن همراه شما دارای اپلیکیشن گوگل میت بروز شده باشد.

لینک اختصاصی مشاوره های دکتر مجتبی کریمی:

https://meet.google.com/eyx-ffsd-cnk

در صورت عدم اتصال تصویری جهت مشاوره تلفنی با ۰۹۳۹۴۴۹۷۷۷۷ تماس بگیرید.

لینک اختصاصی مشاوره های دکتر نگار کیانی:

https://meet.google.com/bmq-nora-mdy