ویزیت روان پزشکی

بررسی مشکلات روان پزشکی و تجویز دارو
دکتر پورآقاجان

روان درمانی بیماریهای مزمن

روان درمانی بیماریهای مزمن روانی و جسمی
دکتر کیانی

مشاوره اختلالات خوردن

درمان پرخوری عصبی و بی اشتهایی عصبی
دکتر کریمی
پیمایش به بالا