در حال حاضر ویزیت های حضوری دکتر مجتبی کریمی در کلینیک زیر انجام می شود:

کلینیک مشاوره روان آرام 

شنبه ها از ساعت ۱۵ تا ۲۱

آدرس : کرج-عظیمیه- خیابان ۴۵ متری کاج- روبروی مسجد الجواد

تلفن رزرو نوبت حضوری : ۰۹۳۳۸۹۸۹۸۰۹ -۰۲۶۳۲۵۰۸۷۰۷