در حال حاضر برنامه  ویزیت حضوری روزهای پنجشنبه صبح ساعت ۸ تا ۱۲ در بیمارستان امام حسن شهر نظر آباد البرز انجام می شود.  در صورت تمایل جهت رزرو ویزیت به سامانه شفاداک ( اینجا) مراجعه نمایید.