در حال حاضر برنامه  ویزیت حضوری بصورت زیر است، در صورت تمایل پس از هماهنگی با شماره تماسهای ذکر شده در ساعات زیر جهت ویزیت مراجعه نمایید:

روزهای سه شنبه ساعت ۸ تا ۱۲ صبح مرکز بهداشت شهدای فردیس کرج به آدرس فردیس ، کانال غربی ، روبروی سازمان فضای سبز شهرداری تلفن: ۰۲۶۳۶۵۰۰۹۵۰

 روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر در کلینیک اعصاب و روان بیمارستان امام حسن مجتبی شهر نظر آباد تلفن : ۰۲۶۴۵۳۲۵۵۸۴