بررسی وسواس فکری عملی

این آزمون بر اساس مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS) طراحی شده است. هدف از آزمون بررسی میزان وسواس فکری – عملی افراد مختلف است. لطفا با دقت کامل به سوالات پاسخ دهید.

۱. 
افکار وسواسی تا چه مقدار از وقت شما را اشغال می کنند؟ میزان فراوانی وقوع افکار وسواس چقدر است؟ (توجه: اگر پاسخ شما به پرسش«هیچ» باشد به سوالات ۲ تا ۵ پاسخ ندهید).

۲. 
افکار وسواسی تا چه اندازه در عملکرد شغلی یا اجتماعی شما اختلال ایجاد کرده اند؟ (اگر در حال حاضر شاغل نیستید، میزان تداخل وسواس های فکری را که در فعالیت های روزمرۀ خود در نظر بگیرید ).

۳. 
افکار وسواسی تا چه اندازه باعث ناراحتی و پریشانی شما می شوند؟

۴. 
تا چه اندازه سعی می کنید افکار وسواسی را نادیده بگیرید؟ و تا چه اندازه اجازه می دهید که این افکار به طور طبیعی در ذهن شما جریان پیدا کنند؟ (البته ما نمی خواهیم بدانیم که شما در نادیده گرفتن این افکاری موفق هستید یا خیر، بلکه می خواهیم بدانیم که چقدر و چه مواقعی برای این کار تلاش می کنید).

۵. 
تا چه اندازه در نادیده گرفتن افکار وسواسی خود موفق هستید؟ ( توجه داشته باشید که این امر وسواس هایی که با رفتارهای وسواسی متوقف می شوند را در بر نمی گیرد ).

۶. 
برای انجام دادن رفتارهای وسواسی تا چه اندازه وقت صرف می کنید؟ فراوانی انجام دادن این رفتارها چقدر است؟ ( در نتیجه این آداب رفتاری شما، فعالیت های روزمره چقدر بیشتر طول می کشد؟ ) (توجه: اگر پاسخ شما به پرسش «هیچ» باشد به پرسشهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ پاسخ ندهید و دکمه مشاهده نتیجه را بزنید).


منظور از رفتارهای وسواسی، رفتارها یا عملکردهایی است که اگر چه آنها را بی معنی یا افراطی می دانید، با این حال احساس می کنید که باید آنها را انجام بدهید. گاهی اوقات شما سعی می کنید که در انجام دادن آنها علی رغم مشکلات و زحمات زیاد مقاومت کنید. ممکن است تا زمانی که آن رفتار را انجام نداده و یا تمام نکرده اید، همچنان اضطراب داشته باشید. برای اینکه بتوانید به پنج پرسش بعدی پاسخ بدهید، بهتر است در صورتی که رفتارهای وسواسی خود را از فهرست علایم وسواس فکری- عملی (YBOCS) مشخص کرده اید، مرور کنید.

لطفاً در مورد هفت روز گذشته فکر کرده و برای هر پرسش، یکی از پاسخ ها را علامت بزنید.

۷. 
رفتارهای وسواسی تا چه اندازه در عملکرد شغلی یا اجتماعی شما اختلال ایجاد کرده اند؟ (اگر در حال حاضر شاغل نیستید، میزان تداخل وسواس های فکری را که در فعالیت های روزمرۀ خود در نظر بگیرید ).

۸. 
اگر ممانعتی در انجام دادن رفتارهای وسواسی شما ایجاد شود، چه احساسی پیدا می کنید؟ مضطرب خواهید شد؟

۹. 
چقدر سعی می کنید تا در مقابل انجام دادن رفتارهای وسواسی مقاومت کنید؟ یا هرچند وقت یک بار سعی می کنید که انجام دادن رفتارهای وسواسی را متوقف کنید؟ (فقط تعداد موارد یا میزان تلاش خود را که سعی می کنید درمقابل رفتارهای وسواسی مقاومت کنید، درجه بندی کنید نه میزان موفقیت واقعی خودرا در متوقف کردن آنها ).

۱۰. 
چقدر روی رفتارهای وسواسی خود کنترل دارید؟ چقدر در متوقف کردن آداب رفتاری موفق هستید؟ ( اگر به ندرت برای مقاومت کردن تلاش می کنید، لطفاً در مورد همان موارد نادری که برای متوقف کردن رفتارهای وسواسی تلاش می کنید فکر کنید تا بتوانید به پرسش پاسخ بدهید).

توجه کنید این آزمون جایگزین معاینه روانپزشک نیست. در صورت نیاز حتما به روانپزشک مراجعه کنید.

Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *