در حال بارگذاری ...

 

در مواردی که بیمار به ویزیت حضوری نیاز دارد اما به دلیل ناتوانی یا دلایل دیگر امکان حضور نزد پزشک را نداشته باشد، خدمات ویزیت در منزل بیمار قابل استفاده است. در این خدمت، پزشک نزد بیمار حاضر شده و در محل مورد نظر وی او را معاینه می‌کند. این خدمت توسط متخصص اعصاب و روان انجام می‌گیرد.

قوانین و مقررات ویزیت در منزل

  • ساعت ویزیت تقریبی است و با توجه به ترافیک شهر ممکن است در حضور متخصص در منزل تاخیر رخ دهد.
  • در موارد اورژانس مانند خودکشی، پرخاشگری حاد و افت هوشیاری یا تشنج که نیاز به مراقبت اورژانسی است ویزیت در منزل انجام نمی شود، بدیهی است در صورتیکه پس از مراجعه متخصص به منزل بیمار و ویزیت وی، ضرورت اقدام اورژانسی تشخیص داده شود وجه ویزیت غیر قابل استرداد است.
  • در صورتیکه متخصص دستور بستری بیمار را صادر کند و خانواده یا بیمار رضایت به بستری بیمار نداشته باشند می بایست رضایتنامه کتبی را امضا نمایند.