اختلال پرخوری

اختلال پرخوری (بینج)

اختلال پرخوری (بینج) یک اختلال جدی در خوردن است که در آن شما اغلب مقادیر غیرمعمول زیادی غذا مصرف می کنید و احساس نمی کنید که نمی توانید غذا را متوقف کنید. تقریباً همه در مواقعی پرخوری می کنند ، اما برای برخی از افراد ، پرخوری بیش از حد …

پرخوری چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟
اختلال پرخوری

پرخوری چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟

معنای کلمه پرخوری در طول سالها تغییر کرده است. طبق فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد ، این کلمه در اواسط قرن نوزدهم به معنای یک دوره نوشیدن (میخواری ) سنگین بوده است . امروزه فرهنگ لغت ها اغلب این واژه را زیاده روی در خوردن و آشامیدن بیان می کنند . …