بیش فعالی چیست و چطور آن را درمان کنیم؟

بیش فعالی و اختلال خوردن چه ارتباطی دارند؟

هنگامی که فردی از یک اختلال روانی رنج می برد، غیر معمول نیست که علائم دیگری از اختلال همزمان را تجربه کند. با این حال، دو نوع از اختلالات که اغلب با هم اتفاق می‌افتند، مورد بحث قرار نمی‌گیرند، اختلال بیش فعالی (ADHD) و اختلالات خوردن. با این حال، تئوری هایی در مورد چرایی و چگونگی تداخل علائم این شرایط وجود دارد.